2011/08/29

This is a pen.

Salve.
Stasera avevo intenzione di scrivere un post allegro parlando di alcune cose....
Purtroppo alcune persone sono riuscite a togliermi il buon umore (come sempre.) e quindi posterò solo il video di una canzone degli ensoku che mi ha fatto conoscere Uke l'altro giorno xDD:

This is a pen


Il profondissimo testo pieno di significati ù_ù:

This is a pen.This is a pen.This is a pen.This is a pen.

(※) This is a pen.This is a pen.This is a pen.This is a pen.This is a pen.This is a pen.
This is a pen.This is a pen.This is a pen.This is a pen.This is a pen.This is a pen.

This is a pen.This is a pen.This is a pen.This is a pen.
This is a pen.This is a pen.This is a pen.This is ・・・

This is a pen.This is a pen.This is a pen.This is a pen.

Hey yo everybody we need a pen.
Kizamu B P N mawasu P E N kakinagure omae wo sarakedase.
Ima kami to omoae ga contact (sessyoku) Pen ha konnani compact(shimaiyasui)
Yo! Yo! Yo! Tukamitore! P・ E・ N ! Pen wo!!

「Setumei siyou!! Ball-Point Pen toha.
Enchu-kei no plastic no naka ni ink wo tumekomi
sore wo kami ni hikitsukeru koto ni yotte sen wo egaku hikkiyougu no isshu de aru.
Sho-gakusei,Chu-gakusei kara Daigakusei hatamata One-san,Oji-chang,Shachou,Kouchou,
Bandsman ni itarumade aritoarayuru hitobito ni aiyou sareru
masani hikkiyougu no naka no hikkiyougu!! King of HIKKIYO-GU!!
Soredeha minasan gosho-wa kudasai.
This is!! to ittara!! A pen!! de onegaishimasu!!」

This is a pen.This is a pen.This is a pen.This is a pen.
This is a pen.This is a pen.This is a pen.This is a pen.
This is ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ a pen.

This is a pen.This is a pen.This is a pen.This is a pen.
This is a pen.This is a pen.This is a pen.This is a pen.
This is a pen.This is a pen.This is a pen.This is a pen.

(※ Repeat)

This is a pen.This is a pen.This is a pen.This is a pen.
This is a pen.This is a pen.This is a pen.This is a pen.
This is a pen.This is a pen.This is a pen.This is a pen.
This is a pen.This is a pen.This is a pen.This is a pen.This is a pen!!!!

XDDDDDDDD

Nessun commento:

Posta un commento